USLOVI KUPOVINE

OPŠTE

Ovi uslovi se odnose na proizvode objavljene u katalogu ili na internet stranama www.maliali.rs kompanije DSD BESTSELLER TRADE COMPANY D.O.O. BEOGRAD-PALILULA, PIB:112130914 (u nastavku DSD BESTSELLER TRADE COMPANY).
Opšte i sve druge uslove poslovanja izdaje DSD BESTSELLER TRADE COMPANY.

DSD BESTSELLER TRADE COMPANY je odgovaran za objavljenu sadržinu i izvršenje narudžbine u skladu sa objavljenim uslovima.
Opšti uslovi su dostupni na internet prezentaciji maliali.rs, i iz tog razloga smatramo da je svaki kupac, koji naručuje robu na internet strani, upoznat sa tekstom uslova poslovanja. Smatramo da narudžbenicom kupac u potpunosti prihvata uslove poslovanja.
DSD BESTSELLER TRADE COMPANY i kupci koji su fizička lica međusobne odnose uređuju na osnovu opštih uslova poslovanja i prema Zakonu o zaštiti potrošača.
DSD BESTSELLER TRADE COMPANY i pravna kao i fizička lica, koja obavljaju preduzetničku delatnost, međusobne obaveze uređuju sa posebnom pogodbom u pisanom obliku, uzimajući u obzir ove opšte uslove.

ROK ISPORUKE

Proizvodi će Vam biti isporučeni u najkraćem mogućem roku od prijema Vaše porudžbine. Uobičajni rok isporuke je 1-3 radna dana od dana poručivanja.

U slučaju da eventualno nismo u mogućnosti da isporučimo neki od naručenih proizvoda iz bilo kog razloga (npr. trenutno proizvoda nema na stanju i sl.) kontaktiraćemo Vas telefonskim putem ili putem e-maila kako bi se dogovorila kasnija  isporuka naručenog proizvoda, eventualna isporuka zamenskog proizvoda ili kako bi se izvršilo otkazivanje naručenog proizvoda.

NAČIN PLAĆANJA
Naručeni proizvodi se mogu platiti na sledeće načine:

• Fizička lica – plaćanje pouzećem.
U tom slučaju naručeni proizvod plaćate BEX-u prilikom prijema pošiljke.
• Pravna lica – avansno plaćanje.
U tom slučaju naručeni proizvod plaćate prenosom na naš tekući račun kod Raiffeisen Bank Beograd: 265-6190310001072-95

PREUZIMANJE

Kuriri pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-16 h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku.
Uobičajena praksa je da Vas kurir pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine, kada stigne na Vašu adresu.

Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. Ukoliko Vas i drugi put ne pronađe na adresi ili se ne b udete javili dva dana na dati broj telefona, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontkatiraćemo Vas kako bi ustanovili iz kog razloga isporuka nije bila uspešna i eventualno se dogovoriti  o ponovnom slanju.

CENA ISPORUKE

Cena isporuke po pošiljci je zavisi od težine pošiljke i obračunava se po aktuelnom cenovniku kurirske službe .

Cenu isporuke robe u potpunosti snosi kupac.
Cena isporuke prilikom preglada korpe je informativnog karaktera.

Aktuelni cenovnik kurirske sluzbe možete videti ovde

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Prikazana cena poštarine na porudžbenici je informativnog karaktera po cenovniku kurirske službe i nismo odgovorni za promenu cene od strane iste i zaračunavanja dodatnih troškova!

POVRAĆAJ ROBE

Odustajanje od narudžbenice, povraćaj robe i uplate
Fizička lica, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. Gl. 62/14), mogu da otkažu narudžbenicu pismenim putem u roku od 14 dana od dana potvrde narudžbenice. Povraćaj robe i rešavanje reklamacija vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (član 27, član 28, član 29, član 34 član 35 i član 56 ZZP). U slučaju da je roba isporučena kupac može da vrati robu najkasnije 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak ili izjavu u slobodnoj formi.

OVDE možete preuzeti obrazac za odustanak od ugovora na daljinu.

Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe u sedište naše firme u Beogradu, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Ukoliko kupac koristi proizvode, pa se predomisli, nema pravo povraćaja robe (član 37) jer se na taj način direktno umanjuje vrednost i funkcionalnost robe. Proizvodi moraju biti vraćeni nekorišćeni, neoštećeni, u neizmenjenoj količini i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži. Korišćene, oštećene proizvode, proizvode kod kojih je promenjena količina i proizvode u neoriginalnoj ili oštećenoj ambalaži nije moguće vratiti.
Ukoliko je roba plaćena, povraćaj uplate će se izvršiti najkasnije u roku od 14 dana od dana povraćaja robe.
Bez obzira da li je Kupac pravno ili fizičko lice ako kupovina nije izvršena na osnovu narudžbenice prethodne odredbe se ne primenjuju. Svaki spor će se rešavati individualno.

Vraćanjem robe oslobađate se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća.

U slučaju vraćanja robe, procedura je sledeća:

 • Kontaktirajte nas putem naše kontakt stranice , putem maila support@maliali.rs ili  putem telefona: 064-368-368-1.
 • Nakon što primimo poruku ili poziv, prosledićemo zahtev kuririma za preuzimanje, paketa koji vraćate, sa Vaše adrese
 • Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati u neku kutiju ili bilo koju ambalažu koja će zaštititi original pakovanje proizvoda i oblepiti samolepljivom trakom. Nikako ne lepiti direktno po ambalaži artikla kako je ne biste oštetili
 • Proizvodi koji se vraćaju moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.

Kao kupac snosite troškove koji nastaju vraćanjem robe, kao i troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu.

Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća ili po prijemu dokaza da ste nam robu poslali, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana prijema  robe, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu na Vaš račun.

UKOLIKO JE DOŠLO DO OŠTEĆENJA ILI KORIŠĆENJA ROBE ILI VRATITE ROBU BEZ ORIGINALNE AMBALAŽE, TAKVU ROBU NE MOŽEMO PRIMITI I NE MOŽEMO IZVRŠITI POVRAĆAJ NOVCA. ISTA ROBA ĆE VAM BITI PONOVO DOSTAVLJENA.

REKLAMACIJE

Paket pogledajte lepo pre nego što preuzmete i ukoliko ima znakova oštećenja na istoj kontaktirajte nas i nemojte primiti paket… Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba iz nekog razloga ne odgovara naručenoj (fabrička greška, neki deo fabrički nedostaje i sl.) molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 064/368-368-1, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu support@maliali.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

U suprotnom smatramo da je roba stigla u neoštećenom stanju i da je oštećena od strane kupca…

ROBA KOJU VRAĆATE MORA BITI NEKORIŠĆENA, NEOŠTEĆENA I U ORIGINAL FABRIČKOJ AMBALAŽI (KAKO STE JE I DOBILI).

UKOLIKO JE DOŠLO DO OŠTEĆENJA ILI KORIŠĆENJA ROBE ILI VRATITE ROBU BEZ ORIGINALNE AMBALAŽE, TAKVU ROBU NE MOŽEMO PRIMITI I NE MOŽEMO IZVRŠITI POVRAĆAJ NOVCA. ISTA ROBA ĆE VAM BITI PONOVO DOSTAVLJENA.

 1. Garancija i servis
  DSD BESTSELLER TRADE COMPANY obezbedjuje servisiranje u garantnom roku za sve proizvode koji se nalaze u našem katalogu, u našem servisu u Beogradu, dok se za tehnički zahtevnije popravke instrumenti šalju u servisni centar proizvodjača. Za svaki proizvod dužina garantnog roka je navedena u našem katalogu i u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača. Preuzimamo odgovornost da tokom garantnog perioda odstranimo sve nepravilnosti i kvarove na instrumentima ukoliko su korišćeni prema uputstvu proizvodjača, i ako ga nisu koristile neovlašćene osobe. Garantni rok za svaki proizvod je odredjen od strane proizvodjača.
  Garancija se potvrđuje nakon prezentacije popunjenog garantnog lista ili računa, koji sadrži sve podatke o proizvodu i kupovini.
  Sve proizvode, koji su namenjeni za servis potrebno je dostaviti na našu adresu u Beogradu (poštom) sa sledećim podacima:
  – Informacije o vlasniku i kontakt podaci
  – opis greške ili kvara
  – ukoliko je artikal u garanciji dokaz o kupovini ili garantni list

Tokom garantnog perioda troškove popravke instrumenata snosi DSD BESTSELLER TRADE COMPANY, ukoliko je potvrđena garancija od strane proizvođača i ukoliko je instrument korišćen u skladu sa uputstvom proizvođača. Za svako servisiranje instrumenata van garantnog roka biće pripremljena odgovarajuća ponuda, i servisiranje istih se vrši tek nakon prihvatanja ponude od strane krajnjeg korisnika.

Obaveze Potrošača (Potrošač je dužan)

– Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa nece uvažiti.
– Da se striktno pridržava uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove izjave.
– Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
– Da se pre prve upotrebe upozna sa uslovima ove Ugovorne izjave.
– Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun, originalnu overenu reklamacionu izjavu ili kupon. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
– U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
Odgovornosti za saobraznost i saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

– Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
– Mehaničkog hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe (Član 49, prelazak rizika na Potrošača).
– Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda.
– Korišćenja Software-a drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
– Preteranim radnim opterećenjem.
– Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
– Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se uoptrebom troše.
– Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Potrošača po važećem cenovniku servisnih usluga.

DSD BESTSELLER TRADE COMPANY sve materijale, fotografije i tekstove postavlja na web stranicu koje dobija od dobavljača, u duhu dobrog trgovca, a sve u cilju kako bi kupcima olakšali izbor proizvoda prilikom kupovine. DSD BESTSELLER TRADE COMPANY d.o.o. ne može garantovati da fotografije proizvoda istakute na web stranici u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Takođe, može postojati mogućnost razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda, te opisanog proizvoda, ukoliko je proizvođač izmijenio neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda.

Često postavljana pitanja

Zašto da kupujem u MaliAli internet prodavnici?

Zato što su kod nas cene veoma povoljne, kupovina sigurna i laka, a roba visokog kvaliteta.

Da li mogu doći lično da kupim artikal?

Nije moguće. U pitanju je prodaja preko interneta (online). Radimo kao posrednici tako da nemamo prodajni objekat već se roba dobavlja po porudžbini i prosleđuje kupcu.

Koja je cena dostave paketa?

Cena isporuke po pošiljci jepo cenovniku kurirske službe koji možete videti ovde

Cenu isporuke robe u potpunosti snosi kupac.

Koje je vreme dostave pošiljke od poručivanja?

Proizvodi će vam biti isporučeni u najkraćem mogućem roku od prijema Vaše porudžbine. Uobičajni rok isporuke je 1-3 radna dana od dana poručivanja.

U slučaju da eventualno nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda iz bilo kog razloga, kontaktiracemo Vas telefonski ili e-mailom kako bi se dogovorilakasnija isporuka naručenog proizvoda, eventualno isporuka zamenskog proizvoda ili pak otkazivanje naručenog proizvoda.

Šta ukoliko nisam zadovoljan/a kupljenim artiklom?

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili niste zadovoljni istom, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 064/368-368-1, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu support@maliali.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

ROBA KOJU VRAĆATE MORA BITI NEKORIŠĆENA, NEOŠTEĆENA I U ORIGINAL FABRIČKOJ AMBALAŽI (KAKO STE JE I DOBILI).

UKOLIKO JE DOŠLO DO OŠTEĆENJA ILI KORIŠĆENJA ROBE ILI VRATITE ROBU BEZ ORIGINALNE AMBALAŽE, TAKVU ROBU NE MOŽEMO PRIMITI I NE MOŽEMO IZVRŠITI POVRAĆAJ NOVCA. ISTA ROBA ĆE VAM BITI PONOVO DOSTAVLJENA.

Da li imam pravo na reklamaciju ili zamenu proizvoda?

Da imate pravo na reklamaciju i zamenu proizvoda.

Ukoliko niste zadovoljni proizvodom, možete ga u roku od 2 dana vratiti.

 • Kontaktirajte nas putem naše kontakt stranice ili  putem telefona: 064-368-368-1.
 • Nakon što primimo poruku ili poziv, prosledićemo zahtev kurirskoj službi kako bi paket koji vraćate preuzeli sa Vaše adrese
 • Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati u neku kutiju ili bilo koju ambalažu koja će zaštititi original pakovanje proizvoda i oblepiti samolepljivom trakom. Nikako ne lepiti direktno po ambalaži artikla kako je ne biste oštetili.
 • Proizvodi koji se vraćaju moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.

Kao kupac snosite troškove koji nastaju vraćanjem robe, kao i troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu.

Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća ili po prijemu dokaza da ste nam robu poslali, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema  robe, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu na Vaš račun.

UKOLIKO JE DOŠLO DO OŠTEĆENJA ILI KORIŠĆENJA ROBE ILI VRATITE ROBU BEZ ORIGINALNE AMBALAŽE, TAKVU ROBU NE MOŽEMO PRIMITI I NE MOŽEMO IZVRŠITI POVRAĆAJ NOVCA. ISTA ROBA ĆE VAM BITI PONOVO DOSTAVLJENA.

Takođe imate pravo da reklamirate određeni proizvod ukoliko ste ustanovili da roba iz nekog razloga ne odgovara poručenoj (fabrička greška, neki deo fabrički nedostaje i sl.), u tom slučaju reklamaciju rešavamo slanjem novog proizvoda ili vraćanjem novca.

ROBA KOJU VRAĆATE MORA BITI NEKORIŠĆENA, NEOŠTEĆENA I U ORIGINAL FABRIČKOJ AMBALAŽI (KAKO STE JE I DOBILI).

UKOLIKO JE DOŠLO DO OŠTEĆENJA ILI KORIŠĆENJA ROBE ILI VRATITE ROBU BEZ ORIGINALNE AMBALAŽE, TAKVU ROBU NE MOŽEMO PRIMITI I NE MOŽEMO IZVRŠITI POVRAĆAJ NOVCA. ISTA ROBA ĆE VAM BITI PONOVO DOSTAVLJENA.

Kako da platim poručenu robu i kako isporučujete istu?

Plaćanje robe je pouzećem. Uslugu dostave transporta za nas vrši BEX kurirska sližba.